Wszystkie wpisy, których autorem jest zs pruchna

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +”

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 54 900,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów, które wykorzystywane będą do zdalnych lekcji m.in. w naszej placówce.

Obecnie trwa procedura wyłaniania firmy dostarczającej laptopy. W najbliższym czasie sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany uczniom.

Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 -zakwalifikowani

Uwaga! Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są wywieszone w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej

WAŻNE. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani, w terminie od 9 do 11 marca 2020, do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Druki do odebrania w kancelarii przedszkola.  W wypadku nie potwierdzenia woli dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

Zapisy i rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/21

ZASADY ZAPISÓW DZIECI do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2020/2021

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica. Wydawanie i składanie zgłoszeń w SEKRETARIACIE SZKOŁY od 24 lutego do 6 marca 2020r.

REKRUTACJA do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2020/2021

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodzica po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Składanie wniosków w SEKRETARIACIE SZKOŁY
od 17 czerwca do 19 czerwca 2020r.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych

Zał 2 Zarz 410 harmonogram Iklasa – Terminy

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 -uaktualnienie

Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Pruchnej na rok szkolny 2020/2021
Termin składania wniosków od 24 do 28 lutego 2020r.
(W rekrutacji będą brały udział dzieci nieuczęszczające jeszcze do Przedszkola w Pruchnej)

Uwaga! Dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym do Przedszkola w Pruchnej przyjmowane będą na podstawie deklaracji złożonej przez rodzica.
Termin złożenia deklaracji –
do 28 lutego 2020r.

Wnioski i deklaracje dostępne w kancelarii przedszkola od 10 lutego.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych

Zał 1 Zarz 410 harmonogram przedszkola – terminy rekrutacji

 

Konkurs Pięknego Pisania

W tegorocznym Konkursie zorganizowanym przez nasza szkołę oraz prucheńską świetlicą MGOK w Strumieniu wzięło udział 18. uczniów. Wykorzystano fragmenty „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa, a także świątecznego opowiadania dla najmłodszych. Organizatorzy chcieli stworzyć odpowiedni nastrój, bowiem wyniki zostały ogłoszone po jasełkach, w czasie uroczystego kolędowania w szkole. Czytaj dalej Konkurs Pięknego Pisania

„Na ludową nutę”.

W czwartek 28.11.2019 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd Twórczości „NA LODOWĄ NUTĘ” pod patronatem Burmistrza Strumienia Anny Grygierek. Fundatorem nagród był Urząd Miejski w Strumieniu z promocji zdrowia, a hasłem przewodnim: „Taniec i gwarowe godanie – zdrowia dodaje”. Każda z przybyłych reprezentacji przedszkoli przedstawiła taniec ludowy i wiersz regionalnych twórców poezji,  w tym wiersze prucheńskiej poetki Emilii Michalskiej, oraz pani Józefy Greń po raz pierwszy przedstawiony „Wiersz o strumiyńskich utopcach”.

Czytaj dalej „Na ludową nutę”.