Projekt „Biochemikalsi dzielą się wiedzą ze światem”

W marcu 2021r. przedstawiciel naszej szkoły wziął udział w wydarzeniu „Giving Circle – Krąg Darczyńców” organizowanym przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej w Cieszynie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Pana Mieczysława Szczurka – Starosty Cieszyńskiego, Pani Gabrieli Staszkiewicz – Burmistrza Miasta Cieszyn, Pani Anny Grygierek – Burmistrza Miasta Strumień oraz Pana Mirosława Sitko – Burmistrza Miasta Skoczów.

Model Giving Circle jest innowacyjną formą filantropii uczestniczącej promowaną w Polsce przez Akademię Rozwoju Filantropii we współpracy z The Funding Network. W roku bieżącym w wydarzeniu brały udział trzy projekty edukacyjne. Dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej udało się rozpocząć realizację naszego szkolnego projektu „Biochemikalsi dzielą się wiedzą ze światem”.

Projekt zakłada realizację wraz z uczniami cyklu filmów, w których uczniowie będą prezentowali pomysły na doświadczenia. Dla uczniów to okazja do rozwijania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, ugruntowanie wiedzy biologiczno-chemicznej oraz współpracy w zespole po okresie izolacji spowodowanej sytuacją epidemiologiczną. Zapraszamy do śledzenia kanału Biochemikalsi w serwisie YouTube, gdzie od przyszłego tygodnia co czwartek aż do listopada będą prezentowane filmy z doświadczeniami. Każde z doświadczeń można wykonać w domu bez użycia specjalistycznego sprzętu czy odczynników.

Projekt „Biochemikalsi dzielą się wiedzą ze światem”