Rada Rodziców

SKŁAD  RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

Dariusz Łęczycki – Przewodniczący

Sebastian Marko – Zastępca

Bożena Witoszek    – Skarbnik


 FINANSE

W roku szkolnym 2023/24 ustalono wysokość składki na Radę Rodziców, która wynosi:

100zł. na rok szkolny,

W przypadku rodzeństwa: pierwsze dziecko płaci 100,00zł. drugie 50,00zł. kolejne dzieci zwolnione.

Składka jest dobrowolna i płatna do końca roku kalendarzowego tj. 31.12.2023 r. na konto bankowe Rady Rodziców , jak również u skarbników klasowych.

Jednocześnie informujemy że klasy, które będą miały największy procent wpłat na Komitet Rodzicielski otrzymają nagrodę pieniężną na dowolny cel.

Zgodnie z regulaminem Rada Rodziców pieniądze, które Państwo wpłacacie na Radę Rodziców wracają do uczniów Naszej Szkoły w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych, nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe.

W związku z powyższym bardzo prosimy o wpłatę składki na Rady Rodziców.

Konto bankowe Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr. rachunku bankowego:
76 8126 0007 0009 0694 3000 0020

W tytule wpłaty należy wpisać :

Imię i nazwisko dziecka, klasa.

 


Skip to content