Psycholog

mgr Dariusz Okrzesik

Dzień tygodniPsycholog szkolny
Poniedziałek09:10 – 10:40, 11:00 – 12:00
Wtorek08:30 – 10:30, 13:00 – 14:00
Środa10:15 – 11:15
Czwartek10:15 – 11:15, 13:00 – 14:00
Piątek08:40 – 10:10

 

psycholog szkolny, to do niego należy zwrócić się w przypadku zauważenia trudności interpersonalnych, wychowawczych oraz gdy pojawiają się trudności w zachowaniu dziecka. Do pedagoga szkolnego zwrócimy się z trudnościami edukacyjnymi, natomiast do psychologa w przypadku trudności wychowawczych.

1. Psycholog szkolny zajmuje się:
1) diagnozą potencjalnych możliwości ucznia,
2) analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia,
3) działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów,
4) doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu,
5) współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury),
6) współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych),
7) współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.,
8) organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Skip to content