Program LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w naszej szkole.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt zakupiony przez naszą szkołę, który uatrakcyjnia zajęcia i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.

W ramach programu szkoła zakupiła:
– drukarkę 3D Banach School wraz z filamentami,
– mikrokontrolery z czujnikiem,
– mikroskop z kamerą i akcesoriami,
– stacje lutownicze,
– teleskop Levenhuk SkylinePlus 120S
– pracownię robotyki SkriLab,
– kamerę cyfrową ze statywem oraz oświetleniem do nagrań,
– aparat z gimbalem,
– zestaw nagłaśniający z mikroportami,
– zestawy do doświadczeń z elektryczności,

Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 


Sprawozdanie z wykorzystania  zakupionego sprzętu w ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”

Sprawozdanie Laboratoria Przyszłości wrzesień 2022
Sprawozdanie Laboratoria Przyszłości październik 2022
Sprawozdanie Laboratoria Przyszłości listopad 2022
Sprawozdanie Laboratoria Przyszłości grudzień 2022
Sprawozdanie Laboratoria Przyszłości styczeń2023
Sprawozdanie Laboratoria Przyszłości luty 2023
Sprawozdanie Laboratoria Przyszłości marzec 2023
Sprawozdanie Laboratoria Przyszłości kwiecień 2023
Sprawozdanie Laboratoria Przyszłości maj 2023
Sprawozdanie Laboratoria Przyszłości 2022/2023
Sprawozdanie Laboratoria Przyszłości I kwartał 2023/24

 


I kwartał wrzesień 2023 – listopad 2023

W roku szkolnym 2023/24 w szkole odbywają się zajęcia z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego w ramach programu rządowego Laboratorium Przyszłości. W I kwartale roku  szkolnego odbyło się  11 godz. zajęć kółka informatyczno-fizycznego. Uczniowie pracowali z obwodami mikrokontrolera Arduino oraz przystąpili do montażu i uruchomienia ScriBota. Montaż Scribota zajął uczniom więcej czasu niż w roku ubiegłym ponieważ ich zadanie polegało najpierw na demontażu robotów zmontowanych w roku poprzednim przez innych uczniów. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 23. uczniów.

Tematy zajęć kółka informatyczno-fizycznego:

14.09.23r Zajęcia organizacyjne. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach
21.09.23r Elementy elektroniczne – zapoznanie. Proste obwody.
28.09.23r Połączenie mikrokontrolera Arduino.
05.10.23r Połączenie mikrokontrolera Arduino z komputerem.
12.10.23r Skriboty – podstawy montażu.
19.10.23r Montujemy ScriBota.
26.10.23r Montaż ScriBota.
02.11.23r Montujemy ScriBota.
16.11.23r Montujemy ScriBota. Pierwsze uruchamianie.
23.11.23r Montujemy i uruchamiamy ScriBota. Uzupełnianie zaległości.
30.11.23r ScriBot – montaż i sterowanie cd.

W ramach zajęć lekcyjnych fizyki w klasie 8. wykorzystano zestawy do nauki elektryczności na następujących tematach lekcji (łącznie 8 lekcji):

21.09.23r. Przewodniki i izolatory.
10.10.23r. Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu.
17.10.23r. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego.
24.10.23r. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego – połączenia szeregowe i równoległe.
26.10.23r. Opór elektryczny.
07.11.23r. Praca i moc prądu elektrycznego.
23.11.23r. Bieguny magnetyczne.
28.11.23r. Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem.

Na lekcjach przeprowadzono doświadczenia związane z pomiarami napięcia i prądu w obwodach, łączenia obwodów w sposób szeregowy i równoległy, badanie prawa Ohma, łączenie oporników, obliczenia mocy żarówki z pomiaru prądu i napięcia. Przeprowadzono badanie właściwości magnetycznych ciał.

W ramach zajęć lekcyjnych techniki w klasach 6a i 6b wykorzystano zakupione zestawy do nauki elektryczności na następujących tematach (łącznie 4 lekcje):

20.11.23r. Obwody elektryczne .
22.11.23r. Obwody elektryczne .
27.11.23r. Obwody elektryczne – ćwiczenia praktyczne.
29.11.23r. Obwody elektryczne – ćwiczenia praktyczne.

Przeprowadzono doświadczenia związane z łączeniem prostych obwodów elektrycznych w sposób szeregowy i równoległy.

Uczniowie podczas zajęć z elektroniki.

 

 

 

Inne zajęcia.
W klasach I-III na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej wykorzystano klocki Skriware na dziewięciu zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

 


Sprawozdanie z wykorzystania  zakupionego sprzętu w ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” w roku szkolnym 2022/2023

W szkole pozyskano sprzęty w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”:

W ramach programu szkoła zakupiła:
– drukarkę 3D Banach School wraz z filamentami,
– mikrokontrolery z czujnikiem,
– mikroskop z kamerą i akcesoriami,
– stacje lutownicze,
– teleskop Levenhuk SkylinePlus 120S
– pracownię robotyki SkriLab,
– kamerę cyfrową ze statywem oraz oświetleniem do nagrań,
– aparat z gimbalem,
– zestaw nagłaśniający z mikroportami,
– zestawy do doświadczeń z elektryczności.

Sprzęt został wykorzystywany:

–  na zajęciach lekcyjnych: fizyki, techniki, informatyki –  wykorzystano zestawy do doświadczeń z elektryczności, drukarkę 3D,

– na zajęciach lekcyjnych biologii i przyrody – mikroskop z kamerą,

– w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej – pracownia robotyki SkriLab

–  na zajęciach pozalekcyjnych kółka informatyczno-fizycznego – zestawy do doświadczeń z elektryczności, mikrokontrolery, pracownia robotyki SkriLab, drukarka 3D,

– na zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów w klasach 1-3 oraz w czasie zajęć specjalistycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego – pracownia robotyki SkriLab

– imprezach i apelach szkolnych – zestaw nagłaśniający, mikrofony, kamera.

Łącznie w pierwszym półroczu „Laboratorium Przyszłości” wykorzystano na 64. godzinach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych prowadzonych w szkole w Pruchnej oraz trzech imprezach szkolnych (nakręcono dwa filmy – na Święto Niepodległości oraz Jasełka Szkolne. Filmy zostały udostępnione na szkolnej stronie Facebook).

Na stronie internetowej szkoły zostały umieszczane szczegółowe miesięczne sprawozdania z wykorzystywania sprzętu pozyskanego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.


Maj 2023.

W szkole odbywały się kolejne zajęcia z Laboratoriów Przyszłości. W maju odbyły się  2 godz. zajęć kółka informatyczno-fizycznego. Uczniowie pracowali z obwodami mikrokontrolera Arduino. Na zajęciach łączono obwody z diodami, rezystorami, czujnikami, fotorezystorami.
Na kółku uczniowie nadal obsługiwali wydruki drukarki 3D.
Tematy zajęć kółka:

10.05.23r. Wydruki 3D.
31.05.23r. Łączymy obwody elektroniczne. Sprawdzamy działanie diody.

W ramach zajęć lekcyjnych fizyki w klasie 8a i 8b wykorzystano zakupione zestawy Arduino do nauki elektroniki na następujących lekcjach  (łącznie 3 godziny lekcyjne):

22.05.23r. Ćwiczenia z elektroniki  – 2 godz.
31.05.23r. Łączenie obwodów elektronicznych – 1godz.

W ramach zajęć lekcyjnych techniki w klasie 6 wykorzystano zakupione zestawy na następujących lekcjach (łącznie 2 lekcje):

9.05.23r. Elementy elektroniki. Elektronika wokół nas.
30.05.23r. Elementy elektroniki. Rodzaje elementów elektronicznych.

Uczniowie klasy 8 podczas zajęć z elektroniki.

 


Marzec – kwiecień 2023.

Sprawozdanie z wykorzystania  zakupionego sprzętu w ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”

W dalszym ciągu w szkole odbywają się zajęcia z Laboratoriów Przyszłości. W kwietniu ze względu na świąteczną przerwę odbyły się tylko się 2 godz. zajęć, zaś w marcu 4 godziny zajęć kółka informatyczno-fizycznego. Zajęcie te cieszą się dużą popularnością. Tematem zajęć kółka było również bezpieczeństwo podczas lutowania i samo lutowanie obwodów. Zajęcia wprowadzały do zdobywania umiejętności z tego zakresu. Powstawały pierwsze połączenia przewodów i elementów.
Na kółku uczniowie nadal obsługiwali wydruki drukarki 3D. W dalszym ciągu uczniowie pracowali nad łączeniem obwodów mikrokontrolera do środowiska programistycznego Arduino. Powstały obwody sterujące diodą elektroluminescencyjną – prawidłowe połączenia dokonuje coraz większa liczba uczniów. Uczniowie połączyli obwód wyjaśniający działanie fotorezystora.
Na kółku informatyczno-fizycznym uczniowie obsługiwali kolejne wydruki drukarki 3D. Drukować potrafią samodzielnie. Do druku wykorzystuje się popularne gotowe modele ze strony Banach 3D.

Uczniowie klas 1-3 wykorzystywali na zajęciach pozalekcyjnych klacki Skriware – odbyły się 2 godziny tego rodzaju zajęć.

W ramach uroczystości z okazji świąt majowych oraz organizowanego przez szkołę Międzyszkolnego Konkursu Gwarowego wykorzystano pozyskany z programu Laboratoria Przyszłości sprzęt nagłaśniający:
– Mobilny zestaw nagłaśniający.
– Mikroport.
– Mikrofony z akcesoriami.


Luty 2023.

W kolejnym miesiącu  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Emilii Michalskiej pod nadzorem nauczycieli kontynuowali wykorzystywanie sprzętu zakupionego przez szkołę w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

W ramach działalności kółka informatyczno-fizycznego odbyły się 4 godz. zajęć, na których uczniowie zajmowali się składaniem i uruchamianiem robota SkriBot. Z poskładanymi SkriBotami mogli zaznajamiać się również uczniowie klas 1-3, gdzie w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogli, pod opieką nauczyciela, uruchomić i zapoznać się z działaniem urządzeń. Dla klas 1-3 odbyły się 4 godziny tego typu zajęć.
Na kółku informatyczno-fizycznym uczniowie obsługiwali drukarkę 3D. Wśród uczniów zainteresowanie drukiem 3D jest ogromne. Ograniczaniem w ilości wydruków jest czas drukowania takiego urządzenia.
Uczniowie zdobytą wiedzę z zakresu elektroniki wykorzystują przy połączeniu obwodu mikrokontrolera do środowiska programistycznego Arduino. Powstały proste obwody sterujące diodą elektroluminescencyjną.

Tematy zajęć kółka:

1.02.23r. Montujemy SkriBota. Wydruki 3D.
8.02.23r. Składamy robota SkriBot – kontynuacja prac.
15.02.23r. Uruchamianie Skribota.
22.02.23r. Podstawy mikrokontrolerów .

Zmontowane roboty SkriBota SkriwareAcademy.

Wydruki 3D. Przykładowe figurki posłużą jako nagrody w konkursach dla uczniów.

 

Montowane układy mikrokontrolera:

 

 

 


Styczeń 2023.

Choć w tym roku w styczniu, ze względu na ferie zimowe, uczyliśmy się tylko przez dwa tygodnie to uczniowie Szkoły Podstawowej im. Emilii Michalskiej nadal pod nadzorem nauczycieli kontynuowali wykorzystywanie sprzętu zakupionego przez szkołę w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Kontynuowana jest działalność kółka informatyczno-fizycznego. W ramach koła odbyły się 2 godz. zajęć, na których uczniowie zajmowali się składaniem robota SkriBot. Skriboty zostały uruchomione. Zaznaczyć trzeba, że na kółku prym w składaniu wiodą uczniowie klasy 6-tej. Wkrótce czeka nas programowanie Skribota.
Uczniowie na kółku poznają również podstawy obsługi drukarki 3D. W styczniu powstały pierwsze wydruki.

Tematy zajęć kółka:

4.01.23r. Składamy SkriBoa cd..
14.01.23r. SkriBot – konstrukcja, uruchomienie. Podstawy druku 3D.

Na zajęciach kółka Informatyczno-Fizycznego wykorzystano zestawy do montażu SkriBota SkriwareAcademy.

Wydruki 3D.

W kółku uczestniczą uczniowie klas 6-8.

Nauczyciele klas 1-3 na zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów wykorzystali klocki SkriwareAcademy. Klocki rozwijają umiejętności manualne uczniów, myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Łącznie były to 4 godziny zajęć. Również klocki Skriware wykorzystywane są na zajęciach pedagoga szkolnego – 1 godz. zajęć.

Został zmontowany film z Jasełek szkolnych. Film ten nagrano w grudniu kamerą zakupioną w ramach Laboratoriów Przyszłości. Film został umieszczony na szkolnej stronie facebooka pod adresem:

https://fb.watch/iXrK7RST35/

 


Grudzień 2022.

W grudniu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Emilii Michalskiej pod nadzorem nauczycieli kontynuowali wykorzystywanie sprzętu zakupionego przez szkołę w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

W grudniu szkole kontynuowana jest działalność kółka Informatyczno-Fizyczngo. W ramach koła odbyły się 3 godz. zajęć, na których uczniowie zajmowali się składaniem robota SkriBot. Powstały pierwsze SkriBoty gotowe do uruchomienia. Zadaniem uczniów w przyszłości uruchomienie SkriBota w aplikacji mobilnej androida, jak i również programowanie.

Tematy zajęć kółka:

7.12.22r. SkriBot – konstrukcja.
14.12.22r. Montujemy SkriBota.
21.12.22r. Składamy robota SkriBot.

W kółku uczestniczą uczniowie klas 6-8.

Na zajęciach kółka Informatyczno-Fizycznego wykorzystano zestawy do montażu SkriBota SkriwareAcademy.

W ramach zajęć lekcyjnych fizyki w klasie 8a i 8b wykorzystano zakupione zestawy do nauki elektryczności na następujących tematach (łącznie 4 lekcje):

12.12.22r. Elektromagnes – budowa, działanie, zastosowanie
14.12.22r. Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny
Przeprowadzono doświadczenia związane z właściwościami magnetycznymi magnesów trwałych. Zachowania się przewodu i ramki w polu magnetycznym. Konstruowano obwód z elektromagnesem, silnikiem elektrycznym podłączonym przez potencjometr oraz z innymi odbiornikami.

W ramach zajęć lekcyjnych techniki w klasie 6 wykorzystano zakupione zestawy do nauki elektryczności na następujących tematach (1 lekcja):

6.12.22r. Obwody elektryczne – ćwiczenia praktyczne
Przeprowadzono doświadczenia związane z łączeniem prostych obwodów elektrycznych w sposób szeregowy i równoległy, oraz włączano w różne odbiorniki – żarówki, silnik, opornik.

Nauczyciele klas 1-3 na zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów wykorzystali klocki SkriwareAcademy. Klocki rozwijają umiejętności manualne uczniów, myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Klocki wykorzystano również na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach szkolnych jasełek nagrany został, z użyciem nowej kamery cyfrowej, film na którym zarejestrowane jest przedstawienie jasełkowe.. Obecnie film czeka na zmontowanie, czym zajmie się w styczniu nauczyciel wspólnie z uczniami.
Na jasełkach wykorzystano nabyty sprzęt:
– Mobilny zestaw nagłaśniający.
– Mikroport.
– Mikrofony z akcesoriami.
– Statyw.

 


Listopad 2022.

W Listopadzie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Emilii Michalskiej wykorzystywali sprzęt zakupiony przez szkołę w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

W szkole kontynuuje działalność kółko Informatyczno-Fizyczne. W ramach działalności koła odbyło 6 godz. zajęć, na których uczniowie kontynuowali naukę poznanych obwodów elektrycznych oraz zasad działania podstawowych elementów elektronicznych. Zasady te są niezbędne do nauki programowania obwodów z mikrokontrolerami. Omówiono ogólną budowę płytki mikrokontrolera.
Uczniowie rozpoczęli również pracę z klockami Skriware poprzez składanie prostych konstrukcji.

Tematy zajęć kółka:

2.11.22r. Obwody równoległe. Łączenie elementów przez wyłącznik.
9.11.22r. Łączenie elementów elektronicznych – ćwiczenia.
16.11.22r. Rezystancja w obwodzie elektrycznym.
23.11.22r. Podstawowe wiadomości o fotorezystorze i diodzie IR.

W kółku uczestniczą uczniowie klas 6-8.

Na zajęciach kółka Informatyczno-Fizycznego wykorzystano Zestawy Maestro do montażu mikrokontrolerów z czujnikiem. Rozpoczęto ćwiczenia praktyczne z montażem klocków SkriwareAcademy.

 

W ramach zajęć lekcyjnych fizyki w klasie 8a i 8b wykorzystano zakupione zestawy do nauki elektryczności na następujących tematach (łącznie 10 lekcji):

2.11.22r. Praca i moc prądu elektrycznego – wytwarzanie energii elektrycznej
9.11.22r. Użytkowanie energii elektrycznej
16.11.22r. Podsumowanie wiadomości dotyczących prądu elektrycznego
28.11.22r. Bieguny magnetyczne
30.11.22r. Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem
Przeprowadzono doświadczenia związane z właściwościami magnetycznymi magnesów trwałych. Zachowania się igły magnetycznej w pobliżu magnesu oraz przewodnika z prądem. Zbadano właściwości zwojnicy. Skonstruowano obwód z elektromagnesem, silnikiem elektrycznym podłączonym przez potencjometr.

W ramach zajęć lekcyjnych techniki w klasie 6 wykorzystano zakupione zestawy do nauki elektryczności na następujących tematach (łącznie 2 lekcje):

22.11.22r. Instalacja elektryczna. Obwody elektryczne.
29.11.22r. Obwody elektryczne – ćwiczenia praktyczne.
Przeprowadzono doświadczenia związane z łączeniem prostych obwodów elektrycznych w sposób szeregowy i równoległy.

 

Na zajęciach biologii wykorzystano mikroskop z kamerą. Mikroskop posiada monitorek LCD, a zdjęcia można zapisać na karcie SD.

W ramach obchodzonej w szkole uroczystości z okazji Święta Niepodległości nagrany został, z użyciem nowej kamery cyfrowej, film „Nasi najmłodsi o wolności i Polsce…” – film został udostępniony również na szkolnej stronie facebooka.
Na uroczystym apelu wykorzystano:
– Mobilny zestaw nagłaśniający.
– Mikroport.
– Mikrofony z akcesoriami.
– Statyw.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym robotyki SkriwareAcademy. Przeprowadzono przygotowania do prowadzenia praktycznych zajęć z elementami robotyki dla uczniów klas 1-3.

 


Październik 2022.

W październiku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Emilii Michalskiej w dalszym ciągu poznawali nowozakupione przez szkołę w ramach programu Laboratoria Przyszłości pomoce dydaktyczne.

W szkole kontynuuje działalność kółko Informatyczno-Fizyczne. W ramach działalności koła odbyło 6 godz. zajęć, na których uczniowie poznali zasady łączenia obwodów elektrycznych, dokonywania pomiarów w tych obwodach oraz zasady działania podstawowych elementów elektronicznych. Zasady te są niezbędne do nauki programowania obwodów z  mikrokontrolerami.

Tematy zajęć:

5.10.22r. Pomiary prądu w obwodzie elektrycznym
5.10.22r. Pomiary prądu w obwodzie elektrycznym – ćwiczenia laboratoryjne
12.10.22r. Pomiary napięć w obwodzie elektrycznym. Obwody mikrokontrolerów.
19.10.22r. Obwody elektryczne. Mikrokontrolery.
19.10.22r. Mikrokontrolery. Połączenie diody.
26.10.22r. Połączenia diody LED.

W kółku uczestniczą uczniowie klas 6-8.

Na zajęciach wykorzystano zestawy do nauki elektryczności oraz Zestawy Maestro do montażu mikrokontrolerów z czujnikiem. Do wykonania zdjęć wykorzystano nowy aparat cyfrowy.

W ramach zajęć lekcyjnych fizyki w klasie 8a i 8b wykorzystano zakupione zestawy do nauki elektryczności na następujących tematach (łącznie 10 lekcji):

3.10.22r. Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu
12.10.22r. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego
17.10.22r. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego – połączenia szeregowe i równoległe
19.10.22r. Opór elektryczny
26.10.22r. Praca i moc prądu elektrycznego

Przeprowadzono doświadczenia związane z pomiarami napięcia i prądu w obwodach, łączenia obwodów w sposób szeregowy i równoległy, badania prawa Ohma, łączenia oporników, obliczenia mocy żarówki z pomiaru prądu i napięcia .

W ramach uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej wykorzystano pozyskany sprzęt nagłaśniający:
– Mobilny zestaw nagłaśniający.
– Mikroport.
– Mikrofony z akcesoriami.
– Statyw.

Założone zostało konto szkoły na stronie internetowej Skriware Academy. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wdrażają się do wprowadzania na zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz edukacji wczesnoszkolnej elementów robotyki dla uczniów klas 1-3.

 


Wrzesień 2022.

We wrześniu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Emilii Michalskiej zapoznali się z pomocami zakupionymi przez szkołę w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

W szkole rozpoczęło działalność kółko Informatyczno-Fizyczne. W ramach działalności koła odbyły się zajęcia, na których uczniowie poznali zasady bezpiecznego użytkowania i posługiwania się sprzętem elektronicznym oraz BHP na zajęciach. Pierwsze lekcje poświęcono na zaznajomienie się z elementami stosowanymi w elektrotechnice i elektronice:

– źródłem prądu, rezystorem, diodą, diodą LED, wyłącznikiem Tact switch, brzęczkiem Buzzer.

Wiadomości te posłużyły do zapoznania się łączeniem obwodów na płytce montażowej oraz pomiarami prądu i napięcia w obwodach elektrycznych.

Na zajęciach wykorzystano Zestawy Maestro do montażu mikrokontrolerów z czujnikiem.

Na kółku dokonano pierwszego wydruku drukarką 3D. Obsługa drukarki nie jest łatwa, wymaga wielu czynności związanych z przygotowaniem do druku i kalibracją drukarki.

W ramach zajęć lekcyjnych fizyki wykorzystano zakupione zestawy do nauki elektryczności na następujących tematach (łącznie 6 lekcji):
– Elektryzowanie ciał.
– Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego.
– Przewodniki i izolatory.
– Elektryzowanie przez dotyk.
– Elektryzowanie przez indukcję.
– Podsumowanie wiadomości dotyczących elektrostatyki.

Uczniowie zostali najpierw zapoznani z bezpiecznym korzystaniem z zestawów. Przeprowadzono doświadczenia związane z elektryzowaniem ciał, indukcją elektrostatyczną, przepływam prądu elektrycznego, z wykorzystaniem elektroskopów.

 

Możesz również polubić…

Skip to content