Stołówka

Od 12 września po wakacyjnej przerwie działa w naszej szkole stołówka.

Obiady wydawane są w godzinach 12:15 do 12:45, a uczniowie mogą spożywać posiłek do godziny 13:00.

Cena jednego obiadu wynosi 5 zł.

Kryteria przyjęcia uczniów do stołówki szkolnej:

  1. do stołówki przyjmowane są dzieci rodziców aktywnie pracujących oraz dzieci
    w trudnych sytuacjach życiowych;
  2. w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas najmłodszych 1- 3
    (w tym w szczególności zapisani na świetlicę);
  3. poza kolejnością do stołówki przyjmowani są także uczniowie, których posiłki finansowane są przez MOPS;
  4. obowiązuje zasada nierozdzielania rodzeństw (szczególnie w odniesieniu do klas najmłodszych);
  5. jeśli stołówka dysponuje wolnymi miejscami mogą z niej korzystać uczniowie klas starszych  (pod warunkiem spełnienia kryterium 1.).
Skip to content