Stołówka

Kryteria przyjęcia uczniów do stołówki szkolnej:

 • do stołówki przyjmowane są dzieci rodziców będących w trudnych sytuacjach życiowych;
 • w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas najmłodszych 1- 3
  (w tym w szczególności zapisani na świetlicę);
 • poza kolejnością do stołówki przyjmowani są także uczniowie, których posiłki finansowane są przez MOPS;
 • jeśli stołówka dysponuje wolnymi miejscami mogą z niej korzystać uczniowie klas starszych . 

  Zasady odwoływania obiadów w stołówce szkolnej:
  – obiady odwołujemy w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie) najlepiej do 8:30 rano,- odpis za nieobecność zostanie dokonany od następnego dnia roboczego następujący po dniu zgłoszenia, czyli za obiad w dniu zgłoszenia rodzic musi zapłacić,

  -pojedynczych nieobecności nie zgłaszamy do odpisu (chyba że z czasowym wyprzedzeniem dot. np. planowanego na jakiś dzień wyjazdu czy wizyty u lekarza).

  Zasady płatności obiadowych:
  –  naliczenia obiadowe są przygotowywane ” z dołu” czyli za np. październik  rodzice zapłacą  dopiero w listopadzie (do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z obiadów),

  – płatność dokonywana jest przelewem na podany przez nas numer konta bankowego ( inny dla każdego dziecka);

  – przelewy obiadowe dokonujemy  w podanym na naliczeniach terminie płatności – liczy się data zaksięgowania przelewu czyli wpływu pieniędzy na konto, a nie data wykonania przelewu).  Po tym terminie zostaną naliczone  odsetki ustawowe.

  W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych stołówka nie wydaje obiadów.

Skip to content