Projekt „Z kulturą mi do twarzy”

ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYGODĘ Z MIĘDZYNARODOWYM PROJEKTEM EDUKACYJNYM „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”.

Podczas realizacji wybranych przez nas zadań tematycznych uczniowie klas 1-3 poszerzali wiedzę o otaczającym świecie. Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dzieci, prowadzących do poznania wartości i norm społecznych, a także integrowały naszych uczniów z młodszych klas. Dzieci rozwijały poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką, kształtowały poczucie przynależności do kraju, a także wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, patriotyzm.

Projekt rozbudzał kreatywność, ciekawość poznawczą, twórcze działanie oraz samodzielność uczniów. Zachęcał dzieci do poszukiwania, odnajdywania odpowiedzi, wyszukiwania rozwiązań, a także rozwijał postawy świadomego twórcy i odbioru kultury.

Uczestnictwo w projekcie łączyło zabawę i naukę, pozwalało na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.


„Z kulturą mi do twarzy”

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie z klas 1-3 wraz ze swoimi wychowawcami, i szkolnym koordynatorem projektu panią Justyną Machalicą biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Program powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz kierunki polityki oświatowej.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców do postępowania i budowanie relacji społecznych. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, narodowej, kulturowej, regionalnej i etnicznej.

W projekcie poświęcamy czas na tematy związane z:

– kulturą rozumianą jako sztuka (muzyka, malarstwo, teatr, architektura, kino, literatura)

– kulturą lokalną i narodową,

kulturą społeczną ( szacunek, empatia, pomoc starszym i niepełnosprawnym, tolerancja)

– kulturą słowa, szczególnie w internecie,

– ekokulturą,

– kulturą innych narodów.

 

Autorka i koordynatorka projektu:

Paulina Marcysiak

Możesz również polubić…

Skip to content