Zdrowo jem, więcej wiem!

W roku szkolnym 2022/2023 klasa 2a wraz ze swoim opiekunem panią Klaudią Janik bierze udział w kolejnej edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Honorowym patronatem objęła projekt Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Składa się z kilku etapów odpowiadających porom roku. W każdym etapie zespół konkursowy ma do zrealizowania zadania, w których skład wchodzą lekcje, konkursy, promocja danego zagadnienia w szkole oraz wśród rodziców. Zespół realizujący zadania konkursowe „Karotki” tworzy klasa 2a. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Możesz również polubić…

Skip to content