Przedszkole

Zasady kształcenia na odległość w Przedszkolu:

– nauczyciel wysyła rodzicom informację o temacie na cały tydzień, podaje utwory lub fragmenty utworów literackich, propozycje wykonania ćwiczeń grafomotorycznych, prac plastycznych, działań, piosenek, podaje strony internetowe do wykorzystania,
– rodzice decydują o czasie zajęć z dzieckiem, wg podstawy programowej oraz wg możliwości dziecka,
– rodzice gromadzą prace dzieci w teczkach,

Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy, postępów dzieci poprzez:
– wykonane przez dzieci karty pracy,
– wykonane przez dzieci prace plastyczne, grafomotoryczne, techniczne,
– przesłane zdjęcia wykonanych prac.

Sposoby informowania o postępach:
– przez sms,
– kontakt telefoniczny,
– przez informacje przesyłane poprzez komunikatory oraz platformy internetowe.


Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Pruchnej na rok szkolny 2020/2021

Termin składania wniosków od 24 do 28 lutego 2020r.
(W rekrutacji będą brały udział dzieci nieuczęszczające jeszcze do Przedszkola w Pruchnej)

Uwaga! Dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym do Przedszkola w Pruchnej przyjmowane będą na podstawie deklaracji złożonej przez rodzica.
Termin złożenia deklaracji –
do 28 lutego 2020r.

Wnioski i deklaracje dostępne w kancelarii przedszkola od 10 lutego.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 2018_2019

Zał 1 Zarz 410 harmonogram przedszkola – terminy rekrutacji