Rada Rodziców

SKŁAD  RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

Sylwester Dankiewicz – Przewodniczący,

Agata Strzałkowska – Zastępca,

Monika Akus – Skarbnik


  FINANSE

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców, która wynosi:

         – 120zł. na rok szkolny od każdego dziecka.

Składka jest  dobrowolna i płatna w dwóch ratach po 60 zł.na konto bankowe Rady Rodziców

     I rata płatna do 30 listopada 2022r.

     II rata płatna do 31 marca 2023r.

Zgodnie z regulaminem Rada Rodziców pieniądze, które Państwo wpłacacie na Radę Rodziców wracają do uczniów Naszego Przedszkola w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości, konkursów tematycznych, wyjazdów, oraz organizację zajęć dodatkowych w przedszkolu np. dogoterapia.

Konto bankowe Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr. rachunku bankowego:
            62 8126 1017 0035 2255 2000 0010

W tytule wpłaty należy wpisać :

Imię i nazwisko dziecka, oraz grupa do której uczęszcza.

Skip to content