Wolontariat

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw niesienia pomocy innym. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Wolontariat zrzesza uczniów klas 5-8. Opiekunami wolontariatu są panie Justyna Konieczny i Ewa Raszka.

Uczniowie sami wynajdują i proponują różne formy pomagania innym. W tym roku postawiliśmy na:

  • Akcja Grosik
  • Paczka świąteczna w pudełku po butach
  • Talent Show
  • organizowanie pomocy dla potrzebujących: zbieranie nakrętek, pomoc finansowa dla podopiecznych różnych fundacji

Skip to content