Stypendia w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Na stronie internetowej, pod adresem
http://strumien.pl/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-osiagniecia-naukowe
zostały opublikowane wnioski o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020.
Termin składania wniosków: 15 lipca br.