Święto Szkoły w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Pruchnej

Tegoroczne Święto Szkoły obchodzone 29 października było niezwykle uroczyste, ponieważ zostali na nie zaproszeni partnerzy z Projektu Polsko – Czeskiego „Po drugiej stronie lustra”.

Zaproszeni goście z Czech wzięli udział w warsztatach wykonywania ozdób z filcu, następnie uczestniczyli w uroczystej akademii, na której wspominano patrona szkoły – Emilię Michalską oraz pokazano wspomnienia z pięcioletniej współpracy z Ośrodkiem Czasu Wolnego w Havierzowie, kończąc jego realizację. Program artystyczny uświetnił wykład pani Henryki Brańczyk – kustosza Izby Regionalnej w Pruchnej, zaś na widowni zasiedli zaproszeni goście, między innymi  zastępca Burmistrza pan Włodzimierz Cybulski. Uczniowie i goście mieli okazję usłyszeć występ chóru, wiersze patronki szkoły, występ klasy drugiej. Nad częścią artystyczna czuwały Danuta Mołotkiewicz, Magdalena Penkala, Ewa Raszka i Agnieszka Gawron–Gaszczyk. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs gwarowy dla klas 4-8, następnie tradycyjnie uczniowie przeszli na cmentarz , by złożyć kwiaty na grobie Emilii Michalskiej. Na zakończenie koordynator Projektu – Justyna Konieczny podziękowała wszystkim osobom wspierającym szkołę w jego realizacji – pani Burmistrz Annie Grygierek, pani Ewie Kuboszek – Owsiany, pani Henryce Brańczyk, Dyrekcji, Rodzicom i Nauczycielom.