Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Pruchnej na rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Pruchnej na rok szkolny 2021/2022

Termin składania wniosków od 15 do 19 lutego 2021r.
(W rekrutacji będą brały udział dzieci nieuczęszczające jeszcze do Przedszkola w Pruchnej)

Uwaga! Dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym do Przedszkola w Pruchnej przyjmowane będą na podstawie deklaracji złożonej przez rodzica.
Termin złożenia deklaracji –
do 19 lutego 2021r.

Wnioski i deklaracje dostępne w  przedszkolu od 8 lutego.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 2018_2019

Zał 1 Zarz 831.2021 harmonogram przedszkola – terminy rekrutacji

Uwaga.
W kartach zgłoszenia do przedszkola i w kartach dodatkowych informacji o uczniu w szkole, rubrykę dotyczącą religii rodzic uzupełnia tylko wtedy gdy chce aby jego dziecko uczęszczało na religię. W przeciwnym wypadku należy pozostawić tę pozycję niewypełnioną.