Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 54 900,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów, które wykorzystywane będą do zdalnych lekcji m.in. w naszej placówce.

Obecnie trwa procedura wyłaniania firmy dostarczającej laptopy. W najbliższym czasie sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany uczniom.

Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

We wtorek 1 września o godz. 9.00 na boisku szkolnym odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W razie padającego deszczu uczniowie przejdą bezpośrednio do swoich klas na spotkania z wychowawcami.

Aktualizacja. W związku z prognozą pogody zapowiadającą deszcz rozpoczęcia na boisku szkolnym nie będzie. Uczniowie przychodzą  na 9.00 bezpośrednio do sal lekcyjnych. Więcej informacji na dla uczniów i rodziców znajduje się na Mobidzienniku.

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +”

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 54 900,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów, które wykorzystywane będą do zdalnych lekcji m.in. w naszej placówce.

Obecnie trwa procedura wyłaniania firmy dostarczającej laptopy. W najbliższym czasie sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany uczniom.

Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 -zakwalifikowani

Uwaga! Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są wywieszone w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej

WAŻNE. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani, w terminie od 9 do 11 marca 2020, do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Druki do odebrania w kancelarii przedszkola.  W wypadku nie potwierdzenia woli dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.