Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Pruchnej na rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Pruchnej na rok szkolny 2021/2022

Termin składania wniosków od 15 do 19 lutego 2021r.
(W rekrutacji będą brały udział dzieci nieuczęszczające jeszcze do Przedszkola w Pruchnej)

Uwaga! Dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym do Przedszkola w Pruchnej przyjmowane będą na podstawie deklaracji złożonej przez rodzica.
Termin złożenia deklaracji –
do 19 lutego 2021r.

Czytaj dalej Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Pruchnej na rok szkolny 2021/2022

ZASADY ZAPISÓW DZIECI do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2021/2022

ZASADY ZAPISÓW DZIECI do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2021/2022

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica. Wydawanie i składanie zgłoszeń w SEKRETARIACIE SZKOŁY od 22 lutego do 5 marca 2021r.

REKRUTACJA do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2021/2022

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodzica po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Składanie wniosków w SEKRETARIACIE SZKOŁY
od 21 czerwca do 22 czerwca 2021r.
Czytaj dalej ZASADY ZAPISÓW DZIECI do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2021/2022

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 54 900,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów, które wykorzystywane będą do zdalnych lekcji m.in. w naszej placówce.

Obecnie trwa procedura wyłaniania firmy dostarczającej laptopy. W najbliższym czasie sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany uczniom.

Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

We wtorek 1 września o godz. 9.00 na boisku szkolnym odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W razie padającego deszczu uczniowie przejdą bezpośrednio do swoich klas na spotkania z wychowawcami.

Aktualizacja. W związku z prognozą pogody zapowiadającą deszcz rozpoczęcia na boisku szkolnym nie będzie. Uczniowie przychodzą  na 9.00 bezpośrednio do sal lekcyjnych. Więcej informacji na dla uczniów i rodziców znajduje się na Mobidzienniku.

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +”

Projekt grantowy „Zdalna szkoła +” złożony w czerwcu przez gminę Strumień przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 54 900,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów, które wykorzystywane będą do zdalnych lekcji m.in. w naszej placówce.

Obecnie trwa procedura wyłaniania firmy dostarczającej laptopy. W najbliższym czasie sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany uczniom.

Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.