„Na ludową nutę”.

W czwartek 28.11.2019 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd Twórczości „NA LODOWĄ NUTĘ” pod patronatem Burmistrza Strumienia Anny Grygierek. Fundatorem nagród był Urząd Miejski w Strumieniu z promocji zdrowia, a hasłem przewodnim: „Taniec i gwarowe godanie – zdrowia dodaje”. Każda z przybyłych reprezentacji przedszkoli przedstawiła taniec ludowy i wiersz regionalnych twórców poezji,  w tym wiersze prucheńskiej poetki Emilii Michalskiej, oraz pani Józefy Greń po raz pierwszy przedstawiony „Wiersz o strumiyńskich utopcach”.

Wśród występujących przedszkoli były placówki z: Bąkowa, Drogomyśla, Pruchnej, Strumienia i Zbytkowa. Występy przedszkolaków oceniała Komisja Przeglądu w składzie:

– Józefa Greń –  kierownik artystyczny  Zespołu Regionalnego „Strumień”

– Anna Mazur – poetka z Drogomyśla

– Henryka Brańczyk – kustosz Izby Regionalnej im. E. Michalskiej w Pruchnej

– Kamil Badura – kierownik muzyczny  Zespołu Regionalnego „Strumień”

Po zaprezentowaniu swojego programu najmłodsi mieli okazję zwiedzić Izbę Regionalną im. E. Michalskiej znajdującą się także w tymże budynku, gdzie wysłuchali ciekawostek historycznych, pogadanki kustosza/opiekuna tegoż miejsca, p. Henryki Brańczyk.

Kolejną częścią spotkania były krótkie warsztaty regionalne pod przewodnictwem Pani Józefy Greń i przy akompaniamencie pana Kamila Badury. Był wspólny śpiew, poznanie części stroju cieszyńskiego żeńskiego.

Następnie Pani Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, członkowie jury oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej Mariusz Mendrok wręczyli okolicznościowe upominki, dyplomy i podziękowania dla uczestników, wychowawców przygotowujących dzieci do występu. Był także czas na wspólne, pamiątkowe zdjęcia i poczęstunek dla wszystkich.

Przegląd „Na ludową nutę” został zorganizowany przez dyrektor Przedszkola  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej panią Sonię Krzempek w ramach realizacji przedszkolnego programu regionalnego  „Edukacja regionalna a rozwój dziecka w przedszkolu”. Projekt realizowany jest w 3 grupach wiekowych w tejże placówce. Te grupy to Maluszki, Średniaki , Starszaki.  Treści zawarte  w programie realizowane są w ciągu całego roku szkolnego. Myślą przewodnią projektu jest bliższe poznanie przez dzieci regionu, w którym żyją poprzez działanie, doświadczenie i przeżywanie. Działania dostosowane są do możliwości, zainteresowań, potrzeb dzieci oraz wydarzeń środowisku przedszkolnym.

Skoncentrowane działania są na trzech obszarach;
Obszar I: ,,Ja- jako jednostka.”          Obszar II: „Ja jako członek rodziny.”
Obszar III: ,,Ja- jako mieszkaniec Pruchnej.”
Płaszczyzny te stanowiły podstawę do wprowadzenia proponowanych treści  realizowanych podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

Głównym celem jest przekazanie dzieciom w sposób prosty, łatwy i przyjemny dziedzictwa kulturowego naszego regionu jako warunku zachowania przez nie własnej tożsamości oraz kultywowanie regionalnej tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym.

Powyższy projekt jest realizowany drugi rok szkolny, jako kontynuowanie podjętych już działań oraz  dalsze poszerzanie o nowe aspekty kultury i tradycji regionu.

Barbara Kocur

Możesz również polubić…

Skip to content