Pierwszy rok programu „Rummikub w szkole” za nami.

Od października 2023 r. nasza szkoła realizuje program Rummikub w szkole. Celem programu jest rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznych oraz społecznych uczniów poprzez innowacyjne metody nauczania bazujące na grze Rummikub. W ramach działań programowych w szkole realizowane były  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów dla  klasy 7. Ponadto w świetlicy działało koło zainteresowań Rummikub. W styczniu i czerwcu br. odbyły się też dwa szkolne turnieje Rummikub. Dla potrzeb realizacji programu zakupiono 5 gier Rummikub classic oraz 1 grę Rummikub Twist.  Trzy z gier zakupiono z pomocą Rady Rodziców.

Możesz również polubić…

Skip to content