Projekt czytelniczy „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

W Przedszkolu realizowany jest projekt czytelniczy „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

RAZEM Z MISIEM PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNEK POLITYKI MEIN:
1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;
2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w  postaw w utworach literackich;
3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;
4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom;

WIODĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

ROZWIJANIE CZYTELNICTWA:
1) codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury,
2) zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom,
3) prowadzenie dzienniczka,
4) stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na temat,
5) wykonanie zakładek do książek wg projektu Karoliny Ząbczyk,
Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – misia (koniecznie miś/niedźwiadek), który w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak „zamieszka” w kąciku czytelniczym. Zostanie nadane mu imię i będzie obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury.

A) CZYTAMY W PRZEDSZKOLU:
Do realizacji czytania w ramach misiowego projektu można zaprosić osoby związane z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych zawodów, etc.).
Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola, aby czytać dzieciom (np. rodzice, harcerze, absolwenci przedszkola, emerytowani nauczyciele przedszkola) mogą wpisywać się do pamiątkowej kroniki  przedszkolaków – wzór kroniki znajduje się w materiałach projektu.
Zapraszanie do przedszkola ma odbywać się zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS – dla zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa może odbywać się w przedszkolnym ogrodzie.
W odpowiedzi na kierunki polityki MEiN na rok szkolny 2022/2023 rekomendujemy czytanie w przedszkolu tekstów związanych z tematyką zdrowia psychicznego/emocji/ ukazującą dziedzictwo kulturowe Europy.
Przewiduje się w okresie 14 listopada 2022 – 31 marca 2023 możliwość włączenia do projektu przedstawicieli Grupy MAC S.A. poprzez zamówienie wizyty konsultanta oświatowego w placówce za pośrednictwem formularza znajdującego się na mac.pl/malymis
Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani o pojawieniu się takiej możliwości w osobnej wiadomości e-mailowej. Realizacja niniejszego zapisu będzie ściśle uzależniona od aktualnych warunków epidemiologicznych panujących w wyżej określonym czasie na terenie Polski. Realizacja wizyty konsultanta oświatowego każdorazowo po wcześniejszym
kontakcie z placówką i spełnieniu wymaganych standardów w zakresie reżimu sanitarnego.

B) CZYTAMY W DOMU:
Z powodu sytuacji związanej z pandemią zamiast pluszaka wędrować będzie zalaminowane zdjęcie misia, najlepiej jego wycięta sylwetka. Wraz z kartką dzienniczka zostanie przekazana dzieciom w zdezynfekowanej koszulce na dokumenty. Na karcie dzienniczka rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). Po przyniesieniu do przedszkola sylweta zostanie zdezynfekowana, a karta zostanie poddana kwarantannie.

 

Możesz również polubić…

Skip to content