Projekt „Ja w społeczeństwie. Jak zrozumieć świat?”

Klasa 7 realizuje projekt  Ja w społeczeństwie. Jak zrozumieć świat?

Projekt rozwija kompetencje obywatelskie i społeczne. Podczas zajęć uczniowie będą analizować takie wartości jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz poznają powszechne zasady życia w społeczeństwie. Porozmawiają m. innymi o kontekstach współczesnych migracji. Będą budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.

Czym jest empatia?

Kto tworzy szkołę?

Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością?

Jak stworzyć przepis na tolerancję?

Jak dbać o relacje z innymi?

Jak nie przejmować się oceną innych?

Co to znaczy być odpowiedzialnym?

Na czym polega budżet obywatelski?

Ile kultur zmieści się w jednym mieście?


 

PROJEKT „Ja w społeczeństwie. Jak zrozumieć świat” (Aktualizacja maj 2023)

Klasa 7 zakończyła realizację projektu Uniwersytetu Dzieci pt. „Ja w społeczeństwie. Jak zrozumieć świat”. Polegał na wykonaniu ośmiu kroków – zajęć wybranych przez wychowawcę. Wspierał uczniów w rozwijaniu kompetencji obywatelskich i społecznych. Podczas spotkań uczniowie analizowali takie wartości jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwijali wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz poznawali powszechnie przyjęte zasady w społeczeństwie. Rozmawiali o kontekstach współczesnych migracji, budowali świadomość uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.

Wybrane przez koordynatora tematy zajęć to: Czym jest empatia? Co to znaczy być odpowiedzialnym? Dlaczego ludzie opuszczają swoje domy? Ile kultur zmieści się w jednym mieście? Jak mądrze pomagać? Każde zajęcia wzbogacone były wykładami specjalistów, praca w grupie i kończyły się twórczymi pomysłami uczniów. Na zakończenie projektu wszyscy uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Koordynatorem projektu była pani Magdalena Penkala

Możesz również polubić…

Skip to content