Projekt realizowany w przedszkolu „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

W programie „Uczymy Dzieci Programować” naukę kodowania traktujemy jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego.
W propozycjach aktywności przygotowanych przez autorkę programu zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Można kodować na edukacji matematycznej, społecznej, językowej, artystycznej…można kodować wyłącznie offline lub łącząc aktywności unplugged z pracą z wykorzystaniem robotów edukacyjnych i sprzętu komputerowego. Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania będzie dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi TiK w procesie dydaktycznym.

CELE OGÓLNE:
– Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna)
– Nauka przez zabawę
CELE OPERACYJNE:
– Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
– Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań
– Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro
– Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
KORZYŚCI DLA DZIECI:
– Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii
– Kształtowanie kompetencji kluczowych
– Przygotowanie do programowania blokowego
KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI:
– Wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych
– Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
– Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez proponowane im warsztaty online a także udostępniane materiały metodyczne
– Oswojenie lęków związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela
KORZYŚCI DLA RODZICÓW:
– Wsparcie rodziców w świadomym i odpowiedzialnym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy świat
KORZYŚCI DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH:
– Wzbogacenie bazy placówek o materiały dydaktyczno – metodyczne
– Podniesienie prestiżu placówki

Możesz również polubić…

Skip to content