Rekrutacja do klasy pierwszej SP w Pruchnej – rekrutacja czerwcowa (aktualizacja 30.06.21r)

Informujemy, że wszyscy kandydaci , których rodzice złożyli w rekrutacji czerwcowej wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Pruchnej, zostali przyjęci.