Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 -zakwalifikowani

Uwaga! Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są wywieszone w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej

WAŻNE. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani, w terminie od 9 do 11 marca 2020, do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Druki do odebrania w kancelarii przedszkola.  W wypadku nie potwierdzenia woli dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.