Spotkania organizacyjne w przedszkolu dla rodziców.

Zebranie organizacyjne rodziców dzieci idących do przedszkola od 1 września 2020r., odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia.

Dla rodziców dzieci „Starszaków” o godz. 15.00 w szkole.

Dla rodziców dzieci „Maluchów” o godz. 15.00 w przedszkolu.

Dla rodziców dzieci „Średniaków” o godz. 16.00 w przedszkolu.