Strefa Rodzica

Logowanie MobiDziennik

Termin konsultacji i zebrań Rodziców
13 lutego – konsultacje z nauczycielami 16.00-18.00
27 lutego
– prelekcja dla Rodziców
19 marca – wywiadówka
16 kwietnia– konsultacje z nauczycielami 16.00-18.00
20 maja– wywiadówka + zebranie ogólne
8 czerwca– konsultacje z nauczycielami 16.00-18.00


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
21, 22, 23 kwietnia – egzamin
12 czerwca