Święto Szkoły 2021

„Chcę żyć, a nie być” – te słowa co roku wybrzmiewają podczas uroczystego apelu w czasie obchodzonego w naszej szkole Święta Szkoły.

3. listopada 2021 roku uczniowie mieli okazję zobaczyć zorganizowany przez kolegów i koleżanki z klasy ósmej, siódmej i czwartej  „B” program poświęcony patronce  szkoły – Emilii Michalskiej. Uroczystość rozpoczęli Julia Raszka i Kacper Michalik – laureaci tegorocznego XI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego. Prowadząca program – Amelia Kajstura – zaprosiła wszystkich do rozwiązania krzyżówki, której hasło PATRON  było zapowiedzią dalszej części występów. Ponadto prócz pokazania archiwalnych zdjęć odczytano fragmenty kronik szkolnych z lat 1945- 1950. Pokazywały one, jak trudną drogę przeszli uczniowie w Pruchnej zaraz po wojnie. Klasa Ib przedstawiła współczesny obraz szkoły – tańce i wiersze świadczące o dobrej atmosferze panującej w naszej szkole. Po apelu członkowie Samorządu Szkolnego zapalili symboliczne znicze na grobie poetki. Program przygotowały Magdalena Penkala i Justyna Machalica