Zapisy i rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej

ZASADY ZAPISÓW DZIECI do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej
w PRUCHNEJ na rok szkolny 2019/2020

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica.

Wydawanie i składanie zgłoszeń w SEKRETARIACIE SZKOŁY
od 25 lutego do 8 marca 2019r.

 

REKRUTACJA do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej
w PRUCHNEJ na rok szkolny 2019/2020

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodzica po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Składanie wniosków w SEKRETARIACIE SZKOŁY
od 17 czerwca do 19 czerwca 2019r.