ZASADY ZAPISÓW DZIECI do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2022/2023

ZASADY ZAPISÓW DZIECI do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2022/2023

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica. Wydawanie i składanie zgłoszeń w SEKRETARIACIE SZKOŁY od 25 lutego do 4 marca 2022r.

REKRUTACJA do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2022/2023

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodzica po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Składanie wniosków w SEKRETARIACIE SZKOŁY
od 20 czerwca do 21 czerwca 2022r.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I
Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym